رشد 21درصدی حق‌بیمه در سال 96


: 139

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: در سال گذشته حق بیمه‌ها حدود 21 درصد رشد کرد و با توجه به این مساله، ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور نیز به 2.3 درصد رسید.

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: پارسال حق بیمه‌ها رشد مناسبی داشت و نرخ افزایش آن به بالاتر از تولید ناخالص داخلی رسید.

عبدالناصر همتی افزود: بیمه‌های عمر و زندگی نیز 30 درصد رشد کردند هرچند در سال 95 میزان رشد آن 40 درصد بود.

همتی تأکید کرد: بدون یک نظام کارآمد تأمین مالی، دسترسی به رشد بالای اقتصادی و توسعه پایدار ممکن نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید تناسب لازم بین عملکرد و میزان رشد توسعه هر یک از ارکان بازار بین بانک، بیمه و بورس برقرار باشد، اظهار داشت: نظام تأمین مالی کشور باید همگن و متقارن باشد.

همتی افزود: با رشد 21 درصدی حق بیمه‌ها در سال گذشته، میزان حق بیمه صنعت بیمه کشور از 330 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

رئیس‌کل بیمه مرکزی، تداوم رشد بیمه‌های زندگی را بسیار مهم دانست و گفت: منابع بیمه‌های زندگی به‌عنوان ابزار مهم مالی میان‌مدت و بلندمدت در بازار مالی مطرح است.

وی گفت: رشد ۳۰ درصدی حق بیمه‌های زندگی در سال ۹۶ با توجه به تورم تک‌رقمی پارسال رشد مطلوب تلقی می‌شود.