نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران


: 914

حضور شرکت زرسیم در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (آبان1398)

با افتخار میزبان شما خواهیم بود در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی برق. 9 الی 12 آبان، سالن 41 غرفه 831