«مس» در مسير رشد جهاني

مديرعامل شركت مس در مراسم افتتاح طرح‌هاي صنعت مس با ارايه گزارشي به رييس‌جمهور مطرح كرد

نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

حضور شرکت زرسیم در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (آبان1398)

وزارت نیرو می‌خواهد بخش خصوصی را از صنعت برق بیرون کند

اعضای تشکل‌های خصوصی تولیدکننده برق ضمن اعلام اینکه وزارت نیرو رقیب این تشکل‌هاست از عملکرد این وزارتخانه انتقاد و اعلام کردن...

تأثیرات نامطلوب امواج برق بر هموگلوبین خون

امروزه به دلیل گسترش صنعت برق در جای‌جای زندگی فردی و اجتماعی، افراد بی‌شماری در معرض ضررهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از امواج...

ارتباط بین سامانه نیما و سامانه جامع تجارت تسهیل شد

بانک مرکزی برای تسهیل در فرایند واردات در مقابل صادرات، ارتباط مستقیم بین تجّار را در سامانه نیما و در بستر ارتباطی سامانه جا...

1