نمایندگی قائم‌شهر

جناب آقای قلی‌پور

 

ایمیل: 

تلفن ثابت: 011 42271334

فکس: 011 42277393

آدرس: قائم شهر - خیابان تهران - روبروی دستمال کاغذیه حریر​ - الکتریکی رضا ​