نمایندگی اردبیل

جناب آقای بهنام ایمان‌زاده

 

ایمیل: behnam.imanzadeh6805@gmail.com

تلفن ثابت: ۰۴۵۳۳۳۳۰۵۱۵

فکس: 

آدرس: اردبیل چهارراه ژاندارمری - خیابان جمهوری به طرف میدان مخابرات - الکتریکی ایمان زاده. کد پستی ۵۶۱۴۹۷۸۹۳۵